Lean Lantbruks 18 månadersutbildning - Lean Lantbruk uppstart våren 2019, 1 Jan 2019

Lean Lantbruks 18 månaders utbildning under perioden 2016-2020

Available places:Unlimited

Date:1 Jan 2019 to 30 Oct 2020

Deadline for application:31 Jan 2019


Information

logo

Genom Lean Lantbruk finns möjlighet för företag inom lantbruk och trädgård att gå en 18-månaders utbildning där alla anställda får hjälp att tillämpa Lean-principerna. En lean-coach finns med som vägledare och bollplank hela vägen och alla i företaget inkluderas. Svenska lantbrukare håller hög internationell klass, men att vara lantbrukare är att leva i en komplex verklighet och kraven på lönsamhet och ökad konkurrenskraft är alltid närvarande. Studier har visat att behoven inom lantbruks- och trädgårdsföretagen är stora kring nytänkande, ledarskap och arbetsorganisation och här kan Lean fylla en viktig funktion.

Internal ID
4277

Innehåll
Vi erbjuder sig som är trädgårds- eller lantbruksföretagare en 18 månaders utbildning i lean. Vi planerar en uppstart sen höst och en tidig vår varje år fram till 2019.

Målgrupp och förkunskaper
Lantbruks- och trädgårdsföretagare

Kursmål
Att öka företagets konkurrenkraft genom att få till ett kontinuerligt förbättringsarbete enligt leans filosofi på företaget

Övrig info
Anmälan är en intresseanmälan för att få veta mer. Den är inte bindande. En leancoach kommer att kontakta dig för att berätta mer och svara på eventuella frågor. Utbildningen löper över 18 månader (uppstart tidig vår alternativt sen höst). Om ni har personal som talar ett annat språk än svenska finns möjlighet att ha med en tolk vid några av coachbesöken.

Kostnad
Utbildningen för större företag kostar 62 000 kr + moms och utbildningen för mindre företag kostar 30 000 + moms

Län
Alla

Anordnare
Lean Lantbruk

Antal timmar
Det är ungefär 60 timmar med aktiviteter där en coach medverkar. Till det kommer det förbättringsarbete som ska göras ute på ditt företag