Jordbrukets potential att öka kolinlagring i marken - Webbinar, 17 May 2018

Odlingsstrategier som leder till mer kol i marken är bra för både bördigheten och klimatet. Förväntningarna på jordbruket är höga globalt sett. Miljömålsberedningens klimat- och luftvårdsstrategi lyfter potentialen för att öka kolinlagringen i jordbruksmark. En viktig fråga för framtiden är hur vi ska behålla kolet som finns i marken och om möjligt lagra in mer. Men hur mycket påverkas kolförrådet av markanvändning och odlingsåtgärder? Och hur stor potential har olika marker att lagra in kol?

Course meetings

  1. Skype: 17 May 2018 09:00-10:30, Internet
    Compulsory
    Innan webbinaret får du en länk till skype.

Available places:13 free of 35

Fewest possible applications: 7

Date:17 May 2018

Deadline for application:15 May 2018

Withdrawal can be made up to:2018-05-16


Information

Internal ID
3789

Innehåll
På detta webinar presenterar Thomas Kätterer, professor vid SLU, kunskapsläget kring inbindningen av organiskt kol i jordbruksmark.

Målgrupp och förkunskaper
Kursen vänder sig till klimatrådgivare som är aktiva och vill lära sig mera om senaste forskningen. Andra intresserade rådgivare är också varmt välkomna!

Kursmål
Ska stärka dig i rollen som klimatrådgivare vid gårdsbesök inom Greppa Näringens klimatkollenrådgivning.

Kostnad
Kostnadsfri

Län
Alla

Anordnare
Greppa Näringen

Antal timmar
1,5